پرش به محتوای اصلی

 

صورتجلسات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 
 ردیف نوع جلسه
 عنوان جلسه تاریخ جلسه
 شماره جلسه  دانلود
 1

 

 شورای راهبری توسعه مدیریت

 صورتجلسات شورای راهبری توسعه مدیریت  1399/6/31  1 فایل
 2  صورتجلسات شورای راهبری توسعه مدیریت  1399/12/09  2  فایل
 3  صورتجلسات شورای راهبری توسعه مدیریت  1399/12/12  3  فایل