پرش به محتوای اصلی

حوزه وزارت

جهرمی اندازه سایت

 محمد جواد آذری جهرمی

مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن: 88431140

نمابر: 88466035

سید تحسین عادلی - مدیر کل دفتر وزارتی

  سید تحسین عادلی

  مدیرکل دفتر وزارتی

لیسانس مالی اداری

تلفن: 88431140
نمابر: 88466035
ایمیل: t.adeli@ict.gov.ir

سیدجمال هادیان طبائی زواره

سیدجمال هادیان طبایی زواره

رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

فوق لیسانس مدیریت رسانه

تلفن: 88463041
نمابر: 88467210
ایمیل: s.j.hadian@ict.gov.ir


حمیدرضا-رضوانی-پور-رئیس-مرکز-بازرسی

حمید رضا رضوانی پور

رئیس مرکز بازرسی ، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

تلفن: 88434268
نمابر: 88434367
ایمیل: hr.rezvani@ict.gov.ir


داود سبوحی

داود سبوحی

مدیر هسته مرکزی گزینش

فوق لیسانس مدیریت

تلفن:  88469480
نمابر:88114105
ایمیل: sobohi@ict.gov.ir

مهدی آهویی- رییس مرکز امور بین الملل و مطالعات راهبردی

مهدی آهویی

رئیس مرکز همکاری های تخصصی و مطالعات راهبردی بین المللی

دکتری روابط بین الملل

تلفن: 22817512
نمابر: 22817519
ایمیل:m.ahouie@ict.gov.ir

رضا فاضل

مدیر کل دفتر حقوقی

دکتری حقوق بین الملل

تلفن: 88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: fazel.reza@ict.gov.ir

سلیمانزاده

مرتضی سلیمانزاده

دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

فوق لیسانس حقوق عمومی

تلفن: 88431140
نمابر: 88466035
ایمیل: m.soleymanzadeh@ict.gov.ir


 

 محمدرضا فنایی

رئیس مرکز حراست

فوق دیپلم

تلفن: 88469006

  نمابر: 88469006

 

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرهاد معارفی - معاون وزیر در امور برنامه ریزی و نظارت راهبردی

  فرهاد معارفی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

لیسانس مدیریت صنعتی

تلفن: 88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: f.moarefi@ict.gov.ir

مراد حاصل

نیلوفر مراد حاصل

  مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی

دکتری اقتصاد

تلفن: 88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: n.moradhassel@ict.gov.ir


علی اسفیدانی_ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه

علی اسفیدانی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه

مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری

تلفن: 88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: esfidani@ict.gov.ir


یاسر موحدی

یاسر موحدی

  مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و امور مجامع

فوق لیسانس مهندسی صنایع

تلفن: 88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: y.movahedi@ict.gov.ir

 


معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

 

معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

سجاد بنابی- سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

 سجاد بنابی

 معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

فوق لیسانس مدیریت mba

تلفن:  88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: f.moarefi@ict.gov.ir

محمد فیضی

محمد فیضی

رئیس مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی

دکتری مدیریت دولتی

تلفن: 88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: m.feyzi@ict.gov.ir

زالی

 محمود زالی

 ذیحساب و مدیر کل امور مالی

فوق لیسانس مدیریت

تلفن: 88469480
نمابر: 88114105
ایمیل: m.zali@ict.gov.ir

مرتضی حسینی

 مرتضی حسینی

مدیرکل پشتیبانی، رفاه و امور قراردادها

فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات 

 تلفن: 88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: mo.hosseini@ict.gov.ir


انصاری

سمیرا انصاری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار)

تلفن: 88117055
نمابر: 88114071
ایمیل: s.ansari@ict.gov.ir

 

معاونت فناوری و نوآوری

 معاونت فناوری و نوآوری

  سید ستار هاشمی - سرپرست معاونت فناوری و نوآوری

سید ستار هاشمی

 معاون فناوری و نوآوری

دکتری مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

تلفن: 88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: sattar.hashemi@ict.gov.ir 


مظاهری

حمید مظاهری طامه

 مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری

--

 تلفن:  88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: m.mazaheri@ict.gov.ir


حمید لدنی

حامد لدنی

 مدیرکل همکاری ها و توسعه صنعت

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

تلفن: 88117049
نمابر: 88400209
ایمیل: h.ladoni@ict.gov.ir

معاونت امور دولت، مجلس و استانها

 

معاونت امور دولت، مجلس و استانها

سید-حسین-دهدشتی-معاون-امور-دولت-مجلس-و-استانها

سیدحسین دهدشتی

 معاون محترم امور دولت، مجلس و استانها

دکتری پزشگی

تلفن: 88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: h.dehdashti@ict.gov.ir


مرتضی رضایی _ سرپرست دفتر امور دولت و مجلس

مرتضی رضایی

سرپرست دفتر امور دولت و مجلس

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن: 88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: m.rezaei@ict.gov.ir


حمیدی

 حسین حمیدی‌پور

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها

فوق لیسانس

تلفن:  88114460
نمابر: 88429279
ایمیل: h.hamidipour@ict.gov.ir