پرش به محتوای اصلی

 

فرآیندهای منابع انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

استخدام 
                                                  فرآیند استخدام                          فایل دانلود
از تاریخ ۹۲/۰۲/۱۶ به بعد،هیچ گونه مجوز جذب نیروی رسمی و پیمانی به ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده نشده است و چنانچه در آینده مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ گردد در راستای شفاف سازی اقدام بایسته انجام خواهد پذیرفت.

 

ارتقاء شغلی
                                                 فرآیند ارتقاء شغلی                         
 فایل دانلود

 

انتصاب
                                                 فرآیند انتصاب                       
 فایل دانلود

 

امریه
 فرآیند امریه             
فایل دانلود
فهرست فراخوان های امریه  فایل دانلود
لیست نیروهای امریه جذب شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فایل دانلود